PRO-AM Regulamin

REGULAMIN  POLISH OPEN CHAMPIONHIPS 

 w kategorii PRO-AM na 2019 rok

7.06.2019r. Hotel Gołębiewski Karpacz, ul. Karkonoska 14

I. ORGANIZATOR:

 • Polskie Towarzystwo Taneczne,
 • Okręg Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
 • CHAMPION TEAM Wrocław.

II. MIEJSCE I DATA :

Hotel Gołębiewski w Karpaczu, ul. Karkonoska 14

 • 07.06.2019 r. (piątek) TURNIEJ PRO-AM CHAMPION TEAM 2019
  • Single Dance First Step
  • 2 Dance Challenge First Step
  • Single Dance STANDARD/LATIN
  • 3Dance Challenge STANDARD/LATIN
  • Scholarship STANDARD/LATIN
  • SCHOLARSHIP STANDARD/LATIN   OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI 2019

III.  KATEGORIE:

 • Turnieju PRO-AM  zostanie  rozegrany  w  trzech    wiekowych :
  • A – do 35 lat
  • B – 36 lat i starsi
  • C – 50 lat i starsi
 • Turnieju PRO -AM  zostanie  rozegrany  w stylach:
  • standard
  • latin
 • Turnieju PRO -AM  zostanie  rozegrany  w konkurencjach:
  • Single Dance,
  • 2 Dance Challenge,
  • 3 Dance Challenge,
  • Scholarship,
 • Turnieju PRO-AM  zostanie  rozegrany na poziomach:
  • First Step,
  • Bronze,
  • Silver,
  • Gold,
 • O przynależności do danego poziomu zaawansowania tancerza AMATORA decyduje instruktor.
 • Dozwolone jest zatańczenie z jednym tancerzem AMATOREM dowolnej liczby tańców na dowolnym poziomie.
 • Podczas Turnieju PRO AM CHAMPION TEAM 2019 organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku gdy w jednej z nich zgłosi się mała ilość par, jednak wyniki będą podawane osobno w każdej kategorii.
 • Turniej POLISH OPEN CHAMPIONHIPS Pro-Am 2019 zostanie rozegrany
  • w kategoriach wiekowych A,B,C,
  • w stylach standard i latin,
  • na poziomie OPEN.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • w turnieju PRO-AM w tańcu towarzyskim mogą startować pary, w których jeden z tancerzy jest PRO – tancerzem zajmującym się tańcem amatorsko  lub  profesjonalnie,  lub  będący  instruktorem oraz drugi będący AMATOREM (AM) – czyli osobą zajmująca się tańcem rekreacyjnie, która nie jest instruktorem tańca,
 • tancerz PRO  nie musi posiadać licencji jakiejkolwiek federacji tanecznej.
 • zgłoszenie swojego  udziału  w  Turnieju  Tańca  PRO AM  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego  i  przesłanie go do dnia 03.06.2019r.(poniedziałek).  na adres: proampolishopen@gmail.com
 • wpłacenie wpisowego w wysokości:
  • 40 zł od pary za taniec w konkurencji Single Dance,
  • 70 zł od pary za konkurencję 2 Dance Challenge First Step, za styl,
  • 100 zł od pary za konkurencję 3 Dance Challenge, za styl,
  • 150 zł od pary za konkurencję Scholarship, za styl,
  • 200 zł od pary za konkurencję SCHOLARSHIP, za styl  podczas POLISH OPEN CHAMPIONHIPS 2019,
  • 500 zł showcase.

Płatność  wyłącznie na konto organizatora Polish Open Championships

Nr konta: 06 1020 5095 0000 5902 0182 1750, adres: ul. Hetmańska 74/1 58-316 Wałbrzych

zgodnie z wypełnioną i przesłaną kartą zgłoszenia z dopiskiem kogo dotyczy wpłata.

 • odebranie numeru startowego najpóźniej na 1,5 godz. przed rozpoczęciem Turnieju,
 • organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku gdy w jednej z nich zgłosi się mała ilość par, jednak wyniki będą podawane osobno w każdej kategorii,
 • jakiekolwiek zmiany  dotyczące  formularza  zgłoszeniowego    (ilości tańców, kategorii itp.) można zgłaszać do dnia 5.06.2019r. (środa) po tym dniu zmiany nie będą uwzględniane,
 • zarejestrowanie uczestnika nastąpi po przedstawieniu dowodu opłaty na konto organizatora.

V. NAGRANIA:

 • czas trwania nagrań wynosi od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund,
 • Sędzia Główny może przedłużyć maksymalny czas trwania nagrań, jeżeli w jego opinii dłuższy czas trwania nagrań jest konieczny dla właściwej oceny konkretnego tańca w danej rundzie lub  w całych zawodach

VI. NUMERY STARTOWE:

 • Numer startowy przypięty jest do stroju partnera.
 • Numer z czarnym tłem i białymi cyframi oznacza – PARTNER AMATOR
 • Numer z białym tłem i czarnymi cyframi oznacza – PARTNERKA AMATOR
 • W przypadku niezastosowania się do pkt 6.2 lub 6.3 para zostanie zdyskwalifikowana.
 • Numery startowe przyznawane są w kolejności zgłoszeń.

VII. STROJE I REKLAMA:

 • stroje, w których tańczą tancerze muszą być zgodne z charakterem danego stylu tanecznego standardowego lub latynoamerykańskiego,
 • stroje powinny być zgodne z przyjętymi normami dla kobiet i mężczyzn w konkurencji tańca towarzyskiego,
 • reklama umieszczona na numerach startowych przez organizatora nie może być w żaden sposób ukrywana przez zawodnika.

VII. ZASADY SĘDZIOWANIA I TURNIEJU PRO AM:

 • podczas Turnieju PRO-AM nie ma ograniczeń repertuaru,
 • podczas Turnieju PRO-AM sędziowanie jest niejawne.

VIII. Tytuły Otwartych Mistrzostw Polski 2019.

Zwycięskie pary poszczególnych kategorii wiekowych  oraz  stylów POLISH OPEN CHAMPIONHIPS 2019 otrzymują tytuły odpowiednio:

 • Międzynarodowego Mistrza Polski Pro-Am PTT – POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS Pro-Am na 2019  rok,
 • I-ego i II-ego Międzynarodowego Wicemistrza Polski Pro-Am PTT – POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS Pro-Am na 2019 r.

 

IX. Filmowanie Mistrzostw jest dozwolone bez opłaty. Pary zgłaszające swój udział w Mistrzostwach wyrażają bezwarunkową i bezterminową zgodę na filmowanie imprezy  oraz na nieodpłatne wykorzystanie serwisu fotograficznego i filmowego dla potrzeb własnych organizatora.

X. W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny Mistrzostw w porozumieniu z Kierownikiem Mistrzostw.

XI. W sprawach techniczno-organizacyjnych wszystkich uczestników Mistrzostw obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom organizatorów.

XII. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z Kierownikiem Mistrzostw.

XIII. Pozostałe informacje:

 • organizator nie ubezpiecza par uczestniczących w turniejach i nie ponosi
  odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, za pojazdy zaparkowane wokół obiektu oraz za rzeczy w nich pozostawione;
 • wymiary parkietu: 21m x 19m

XIV. Adres korespondencyjny organizatorów Mistrzostw:

Adres e mail : wdcpolishopen@gmail.com

Kierownik Mistrzostw:  Dawid Wiśniewski,   Tel.: +48 693-665-729