Zawodnicy

REGULAMIN

GOŁĘBIEWSKI POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS

Polskie Towarzystwo Taneczne, WDC AL

 Karpacz 7,8 i 9 czerwca 2019

 

 1. CELEM MISTRZOSTW JEST :
 •  wyłonienie Międzynarodowych Mistrzów i Wicemistrzów Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego – POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS na 2019 rok,
 • popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych.
 1. ORGANIZATORZY MISTRZOSTW :
 • Polskie Towarzystwo Taneczne,
 • Okręg Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
 • Champion Team Wrocław.
 1. TERMIN I MIEJSCE MISTRZOSTW :
  7, 8 i 9 czerwca 2019 r. (piątek, sobota i niedziela),
  Hotel Gołębiewski Karpacz, ul. Karkonoska 14
 1. TURNIEJ POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS PTT WDC AL ZOSTANIE ROZEGRANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI WDC AL :
 • o przynależności do danej kategorii decyduje data urodzenia starszego z partnerów,
 • obowiązują stroje zgodnie z przepisami WDC, www.wdcdance.com,
 • w turniejach punktowych stosuje się przepisy STT PTT,
 • UWAGA! DO RANKINGU PTT ORAZ DO KWALIFIKACJI DO MP PTT ZALICZA SIĘ WYNIKI PAR W KATEGORIACH WIEKOWYCH STOSOWANYCH W PRZEPISACH STT PTT, TZN. ZGODNIE Z ROKIEM URODZENIA STARSZEGO Z PARTNERÓW.
 1. Podczas POCH zostanie rozegrany turniej towarzyszący PREMIUM „CHAMPION CUP” zgodnie z przepisami PTT.
 1. Skład Komisji Sędziowskiej POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS zostanie zatwierdzony przez ZG PTT.
  Skład Komisji Sędziowskiej turnieju towarzyszącego zostanie zatwierdzony przez Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PTT. 
 1. PROGRAM MISTRZOSTW (sugerowany).
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w zależności od liczby zgłoszonych par, a ostateczny program będzie aktualny 5 czerwca 2019.

 

   

7 czerwca 2019 (piątek)

 

I BLOK

15.00

POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS PTT

Under 19 Komb (16-18 lat)

Adult Komb

Pro Am Scholarship POCH ST

CHAMPION CUP

Pro Am ST 1 Dance, 2 Dance, 3 Dance, Scholarship

II BLOK

18.00

POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS PTT

Under 21 (16-20 lat) Komb

RS Adult LA

Pro Am Scholarship POCH LA

CHAMPION CUP

Pro Am LA 1 Dance, 2 Dance, 3 Dance, Scholarship

 

   

8 czerwca 2019 (sobota)

 

 

9 czerwca 2019 (niedziela)

I BLOK

9.00

O T T T Premium

„CHAMPION CUP”

14-15 lat kl. D ST/LA

Pow. 15 lat  kl. D  ST/LA

Pow. 15 lat kl. C  ST/LA

Pow. 15 lat kl. B  ST/LA

Pow. 15 lat kl. A  ST/LA

I BLOK

9.00

 O T T T Premium 

„CHAMPION CUP”

10-11 lat kl. F  / 10-11 lat kl. E

12-13 lat kl. F / 12-13 lat kl. E

14-15 lat kl. F / 14-15 lat kl. E

12-13 D ST/LA

14-15 C ST/LA

II BLOK

13.00

POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS PTT

Under 12 ST/LA  (10-11 lat)

Under 14 ST/LA (12-13 lat)

Under 16 ST/LA (14-15 lat)

Under 21 LA  (16-20 lat)

II BLOK

12.00

POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS PTT

Under 10 Komb (do 7 + 8-9 lat)

Under 12 Komb (10-11 lat)

Under 21 ST (16-20 lat)

Solo U10, U12, U14, U16

III BLOK

17.00

Under 19 ST (16-18 lat) (eliminacje)

Adult LA  (eliminacje)

RS Adult ST   (eliminacje)

Senior 3+4 ST (1/2 F)

III BLOK

15.00

Under 14 Komb  (12-13 lat)

Under 16 Komb (14-15 lat)

Under 19 LA (16-18) (eliminacje)

Adult ST (eliminacje)

GALA

20.00

Senior 3+4 ST/LA (finały)

RS Adult ST

Adult LA

Under 19 ST (16-18 lat)

GALA

 19.00

Senior 1 ST/LA

Senior 2 ST/LA

Adult ST

Under 19 LA (16-18 lat)

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. w POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS :
 • rejestracja on-line poprzez stronę w kalendarzu PTT- www.taniec.pl
  zgodnie z terminem zgłoszeń – do 03.06.2019r. lub po terminie do 05.06.2019r.
 • wniesienie opłaty startowej na konto organizatora:

Polish Open Championships

Nr konta: 06 1020 5095 0000 5902 0182 1750

adres: ul. Hetmańska 74/1 58-316 Wałbrzych

z dopiskiem„POCH 2019, imiona i nazwiska pary oraz kategorie, w których para została zgłoszona”

 

Opłata startowa wniesiona do 03.06.2019r. (poniedziałek) wynosi :

Młodzież , Młodzież Starsza, Dorośli, Rising Star Dorośli, Senior

 – 90 zł od osoby za jeden punkt programu (decyduje data nadania wpłaty).

Opłata wniesiona po terminie do 05.06.2019r. wynosi 180 zł od osoby.

 

Opłata startowa wniesiona do 03.06.2019r. (poniedziałek) wynosi :

Dzieci I, Dzieci II, Junior I, Junior II

– 60 zł od osoby za jeden punkt programu (decyduje data nadania wpłaty )

Opłata wniesiona po terminie do 05.06.2019r. wynosi 120 zł od osoby.

b. w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego Premium „CHAMPION CUP” :

 • rejestracja on-line poprzez stronę w kalendarzu PTT- www.taniec.pl
  zgodnie z terminem zgłoszeń – do 5 czerwca 2019 r.
 • Opłata startowa płatna przy rejestracji w dniu turnieju wynosi 30 złotych za styl lub kombinację za osobę.
  ODEBRANIE NUMERU STARTOWEGO PO OKAZANIU DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ, MOŻE NASTĄPIĆ NAJPÓŹNIEJ  NA 1 GODZINĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM BLOKU, W KTÓRYM PARA ZOSTAŁA ZGŁOSZONA

c. Solo  „CHAMPION CUP”

Podczas tegorocznego Turnieju POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS  pierwszy raz zostanie rozegrany turniej towarzyszący  CHAMPION CUP w  konkurencjach SOLO.

Konkurencje SOLO zostaną rozegrane w kategoriach wiekowych:

U 10 (do 9lat)                                                   komb.WA,CC,Polka

U 12(10 -11lat)                                                komb.WA,Q,CC,JV          

U 14(12-13lat)                                               komb.WA,Q,CC,JV  

U 16 (14-15lat)                                                 komb.WA,WW,Q,CC,S,JV        

Opłata startowa dla uczestników  płatna w dniu turnieju wynosi 20zł od osoby za start w jednej konkurencji.

Zapraszamy do uczestnictwa.

Zgłoszenia na adres e mail: solopolishopen@gmail.com  do 03.06.2019r.

Karta zgłoszenia do pobrania tutaj – karta zgłoszenia SOLO POCH 2019

 1. BILETY WSTĘPU :

  a) Pierwszy blok (sobota, niedziela): 30zł
  b) całodniowy: 50zł
  c) stoliki (liczba miejsc ograniczona): 100zł
 2. TYTUŁY POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS PTT:
  Zwycięskie pary poszczególnych kategorii, stylów otrzymują tytuły odpowiednio:

  • Międzynarodowego Mistrza Polski PTT – POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS na 2019  rok,
  • I-ego i II-ego Międzynarodowego Wicemistrza Polski PTT – POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS na 2019 r;
 1. NAGRODY :
 • pary finałowe POCH PTT Dorośli otrzymują nagrody finansowe, medale i puchary,
 • pary pozostałych kategorii medale, puchary dla par, które uplasują się na  miejscach do 1 do 3 oraz upominki,
 • nagrody finansowe zostaną wypłacone przelewem w ciągu 14 dni na wskazane przez zwycięzców konto,
 • nagrody finansowe dla par w Kategorii Dorośli:

LA Adult

 1. 800 euro
 2. 700 euro
 3. 600 euro
 4. 500 euro
 5. 400 euro
 6. 300 euro

ST Adult

 1. 800 euro
 2. 500 euro
 3. 400 euro
 4. 300 euro
 5. 200 euro
 6. 100 euro 
 1. W czasie Mistrzostw działają :
  Sędzia Główny
  Komisja Sędziowska
  Komisja Skrutacyjna
  Kierownik Mistrzostw
  Biuro Mistrzostw
  Opieka Medyczna
 1. Jedynym i oficjalnym fotografem Polish Open Championships oraz Champion CUP jest Anna Lebiedzińska. 
 1. W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny Mistrzostw w porozumieniu z Kierownikiem Mistrzostw
 2. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuścić (wyprosić) osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub budzące jakiekolwiek zastrzeżenia kierownika turnieju.
 3. W sprawach techniczno-organizacyjnych wszystkich uczestników Mistrzostw obowiązuje  bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom organizatorów.
 4. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z Kierownikiem Mistrzostw.
 5. Pozostałe informacje:
  • organizator nie ubezpiecza par uczestniczących w turniejach i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, za pojazdy zaparkowane wokół obiektu oraz za rzeczy w nich pozostawione,
  • wymiary parkietu: 21m x 19m.
 6. Adres korespondencyjny organizatorów Mistrzostw:

Adres e mail : wdcpolishopen@gmail.com

Kierownik Mistrzostw:  Dawid Wiśniewski,   Tel.: +48 693-665-729

 

Plan

parter_final_v1

pietro6_final

 

Hotel

 1. HOTEL GOŁĘBIEWSKI
—————————————————————————————————————————————–

RABAT 25% dla uczestników zawodów!

 —————————————————————————————————————————————–