Zawodnicy

!!! UWAGA, ZMIANY W PROGRAMIE !!!

REGULAMIN

GOŁĘBIEWSKI POLISH OPEN  CHAMPIONSHIPS
Polskie Towarzystwo Taneczne, WDC AL
Karpacz, 09-10 czerwca 2018

TURNIEJ KWALIFIKACYJNY DO MISTRZOSTW POLSKI PTT

1. CELEM MISTRZOSTW JEST:

 • wyłonienie Międzynarodowych Mistrzów i Wicemistrzów Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego – GOŁĘBIEWSKI POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS na 2018 rok,
 • popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych.

2. ORGANIZATORZY MISTRZOSTW:

 • Członek wspierający Champion Team Wrocław,
 • Polskie Towarzystwo Taneczne,
 • Okręg Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

3. TERMIN I MIEJSCE MISTRZOSTW:

9 i 10 czerwca 2018 r. (sobota, niedziela)
Hotel Gołębiewski Karpacz, ul. Karkonoska 14

4. TURNIEJ POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS PTT WDC AL ZOSTANIE ROZEGRANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI WDC AL:

 • o przynależności do danej kategorii Under 10,Under 12, Under 14, Under 16, Under 19, Under 21 oraz Adult decyduje data urodzenia starszego z partnerów,
 • o przynależności do danej kategorii w kategoriach Senior 1, Senior 2 i Senior 3 decyduje rok urodzenia młodszego z partnerów,
 • obowiązują stroje zgodne z przepisami WDC, www.wdcdance.com,
 • w turniejach punktowych stosuje się przepisy STT PTT.

UWAGA! Do Rankingu PTT oraz do kwalifikacji do MP PTT zalicza się wyniki par w kategoriach wiekowych stosowanych w przepisach STT PTT, tzn. zgodnie z rokiem urodzenia starszego z partnerów.

5. Podczas POCH zostanie rozegrany turniej towarzyszący PREMIUM zgodnie z przepisami PTT.

Turniej w klasie Brąz  zostanie rozegrany  zgodnie z Zasadami Współzawodnictwa w Grupach Rekreacyjnych Okręgu Dolnośląskiego opublikowanymi na stronie www.ptt.wroclaw.pl

 

6. Skład Komisji Sędziowskiej POCH zostanie zatwierdzony przez ZG PTT.
            Skład Komisji Sędziowskiej OTTT zostanie zatwierdzony przez Zarząd Okręgu Dolnośląskiego.

7. PROGRAM MISTRZOSTW
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w zależności od liczby zgłoszonych par, a ostateczny program będzie aktualny 7 czerwca 2018 roku.

Program

   9 czerwca 2018 (sobota)   10 czerwca 2018 (niedziela)
I BLOK

9.00

O T T T Premium

12-13 H / 12-13 G ( 2 parkiety )

16+ klasa D  ST/LA

16+klasa C  ST/LA

16+ klasa B  ST/LA

16+klasa A  ST/LA

I BLOK

 9.00

 O T T T Premium

do 9 Brąz

10-11 G

12-13 F / 14-15 F  ( 2 parkiety )

12-13 E /14-15 E  ( 2 parkiety )

12-13 D ST/LA

14-15 D ST/LA

II BLOK

12.45

POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS PTT

Under 12 kombinacja 8T  (10-11 lat)

Under 14 kombinacja 10T (12-13 lat)

Under 21 LA  (16-20 lat)

II BLOK

 11.00

 POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS PTT

Under 12 ST/LA (10-11 lat)

Under 19 kombinacja 10T (16-18 lat)

Adult  kombinacja 10T

 III BLOK

15.30

Under 19 ST/LA (16-18 lat) (eliminacje)

Under 16 ST/LA (14-15 lat)

Adult ST (19+) (eliminacje)

RS Adult LA (19+)  (eliminacje)

III BLOK

14.15

Under 10 kombinacja 6T (8-9 lat + do 7 lat)

Under 14 ST/LA  (12-13 lat)

Under 21 ST  (16-20 lat)

Senior 1  ST/LA

IV BLOK

17.30

Under 16 kombinacja 10T (14-15 lat) (eliminacje)

Adult  LA (eliminacje)

RS Adult  ST (eliminacje)

GALA

20.00

Under 19 ST/LA (16-18 lat)

RS Adult LA

Adult ST

Senior 3+4 ST/LA

GALA

19.30

Under 16 kombinacja 10T (14-15 lat)

RS Adult ST

Adult LA

Senior 2 ST/LA

8. WARUNKI UCZESTNICTWA

ODEBRANIE NUMERU STARTOWEGO PO OKAZANIU DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ,
MOŻE NASTĄPIĆ NAJPÓŹNIEJ NA 1 GODZINĘ PRZED  ROZPOCZĘCIEM BLOKU,
W KTÓRYM PARA ZOSTAŁA ZGŁOSZONA
——————————————————————————————————————————————–
a. POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS :
——————————————————————————————————————————————–

 • rejestracja on-line poprzez stronę w kalendarzu PTT- www.taniec.pl

zgodnie z terminem zgłoszeń – do 04.06.2018 r. lub po terminie do 06.06.2018r.

 • wniesienie opłaty startowej na konto organizatora:

W tytule przelewu: „POCH 2018, imiona i nazwiska pary oraz kategorie, w których para została zgłoszona”

Nr konta: 06102050950000590201821750

Odbiorca: Polish Open Championships 

Adres: ul. Hetmańska 74/1 58-316 Wałbrzych

 

WYSOKOŚCI OPŁAT

Dla kategorii Młodzież , Młodzież Starsza , Dorośli, Rising Star Dorośli, Senior
opłata startowa wniesiona do 04.06.2018 r. (poniedziałek) wynosi:
– 80 zł od osoby za jeden punkt programu (decyduje data nadania wpłaty).
Opłata wniesiona po terminie do 06.06.2018 r. (środa) wynosi:
– 160 zł od osoby.

Dla kategorii  Dzieci I, Dzieci II, Junior I, Junior II
opłata startowa wniesiona do 04.06.2018 r.  (poniedziałek) wynosi:
– 50 zł od osoby za jeden punkt programu (decyduje data nadania wpłaty)
Opłata wniesiona po terminie 06.06.2018r. (środa) wynosi:
100 zł od osoby.

——————————————————————————————————————————————–
b. W Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego Premium :
——————————————————————————————————————————————–

 • rejestracja on-line poprzez stronę w kalendarzu PTT- www.taniec.pl

zgodnie z terminem zgłoszeń – do 6 czerwca 2018 r.

 • Opłata startowa płatna przy rejestracji w dniu turnieju wynosi
  35 zł za styl lub kombinację od osoby,
  30 zł klasa H i G od osoby,
  20 zł klasa Brąz od osoby.

 

W przypadku rezygnacji ze startu organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników. W wyjątkowych sytuacjach losowych na pisemną prośbę organizator może zwrócić 50% kwoty za wniesioną opłatą startową.

9. Bilety wstępu

a.  tylko na I blok: 30zł (tylko na turniej towarzyszący),
b. całodniowy 50zł (na wszystkie bloki oraz gale),
c. miejsce przy stoliku (ilość miejsc ograniczona): 100zł – 160zł.

Szanowni Trenerzy przypominamy, że bilet wstępu dla TRENERA reprezentującego Klub par startujących w POC będzie do odbioru w Biurze Mistrzostw przy Recepcji w Hotelu Gołębiewski, dlatego też prosimy o imienne potwierdzenie obecności TRENERA najpóźniej do dnia 7.06.2018 mailowo na adres: 
wdcpolishopen@gmail.com
lub smsem : 607-44-82-86

10. Tytuły POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS PTT:
          Zwycięskie pary poszczególnych kategorii, stylów otrzymują odpowiednio tytuły:
– Międzynarodowego Mistrza Polski PTT – POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS na 2018 rok,
– I-ego i II-ego Międzynarodowego Wicemistrza Polski PTT –  POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS na 2018 rok.

11. Nagrody:
         – pary finałowe POCH PTT Dorośli otrzymują nagrody finansowe, medale i puchary,
– pary pozostałych kategorii medale, puchary dla par, które uplasują się na miejscach od 1 do 3 oraz upominki,
– wśród nagród dla tancerzy czekają dwa podwójne zaproszenia do hotelu Gołębiewski na dowolnie wybrany weekend,
– nagrody finansowe dla par w Kategorii Dorośli:

LATIN Adult

 1. 800 euro
 2. 700 euro
 3. 600 euro
 4. 500 euro
 5. 400 euro
 6. 300 euro
STANDARD Adult

 1. 800 euro
 2. 500 euro
 3. 400 euro
 4. 300 euro
 5. 200 euro
 6. 100 euro 

12. W czasie Mistrzostw działają:

Sędzia Główny Janusz Biały
 —
Komisja Sędziowska punktująca
Sergey Surkov
Marko Ciboci
Steffen Zaglauer
Roman Kofgan
Vladyslav Talybin
Julia Lesokhina
Małgorzata Garlicka
Aleksandra Tomczak
Marek Kosaty
Marek Fiksa
Dominika Leszczyńska
Grzegorz Kijkowski
Grzegorz Rybicki
Janusz Narajewski
Andrzej Mierzejewski
Marcin Zawiślak
 — Wojciech Jabczyński
Komisja Skrutacyjna
Agnieszka Bajda
Katarzyna Kozłowska
 — Dominika Górska
Kierownik Mistrzostw Dawid Wiśniewski
 Biuro Mistrzostw
Opieka Medyczna Partner Robert Kaczmarek

 

13. Filmowanie Mistrzostw jest dozwolone bez opłaty.
Pary zgłaszające swój udział w Mistrzostwach wyrażają bezwarunkową i bezterminową zgodę na filmowanie imprezy  oraz na nieodpłatne wykorzystanie serwisu fotograficznego i filmowego dla potrzeb własnych organizatora.

14. W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny Mistrzostw w porozumieniu z Kierownikiem Mistrzostw.

15. W sprawach techniczno-organizacyjnych wszystkich uczestników Mistrzostw obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom organizatorów.

16. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z Kierownikiem Mistrzostw.

17. Pozostałe informacje:
Organizator nie ubezpiecza par uczestniczących w turniejach i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, za pojazdy          zaparkowane wokół obiektu oraz za rzeczy w nich pozostawione.
W przypadku rezygnacji ze startu organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników. W wyjątkowych sytuacjach losowych na pisemną prośbę organizator może zwrócić 50% kwoty za wniesioną opłatą startową.
Wymiary parkietu: 21 x 19.

18. Adres korespondencyjny organizatorów Mistrzostw:

Adres e mail : wdcpolishopen@gmail.com
Kierownik Mistrzostw:  Dawid Wiśniewski,   Tel.: +48 693-665-729

Plan

parter_final_v1

pietro6_final

 

 

Hotel

 1. HOTEL GOŁĘBIEWSKI
—————————————————————————————————————————————–

RABAT 25% dla uczestników zawodów!
DLA NASZYCH TANCERZY SPECJALNY RABAT 25%

POBIERZ I WYPEŁNIJ
formularz rezerwacji noclegu Hotel Gołębiewski 2018

 —————————————————————————————————————————————–